ערכת לימוד יסודות החשמל

ערכה ללימוד יסוד החשמל המגיע במזוודה הכוללת את כלל הרכיבים, חוטים, נורות ועוד.

מזוודה מושלמת לבניית מעגלים חשמליים בסיסים ללימוד יסודות החשמל בענף הרכב.