דגם פעיל – מערכת בלמי אוויר גורר

דגם בלמי אוויר גורר על-פי תקן אירופאי.

הדגם בנוי מרכיבים חדשים של חברת WABCO על מעמד אלומיניום.

הדגם מתחבר לדגם בלמי אוויר נגרר ומדמה בנוסף את השפעת המשקל המועמס על מערכת הבלמים.