מערכות אוטוטק

מערכות אוטוטק השונות פותחו בחשיבה על פיתוח יכולת התלמיד ומתן אפשרות ללימוד מתקדם.

מערכות מסדרת אוטוטק בנויות באופן בו התלמיד מפתח את הידע ואת יכולותיו בהבנת המערכת בהתאם להתקדמות התלמיד.

מערכות מסדרת אוטוטק מלוות את התלמיד לאורך כל מסלול הלימוד שלו. החל מלימוד תאורטי, דרך מערכות הדמיה ממוחשבות ועד לעבודה מעשית המבוססת על רכיבים אמיתיים של מערכות הרכב השונות.

העבודה המעשית על מערכות אוטוטק מחולקת לשלבים :

1. לימוד רכיב מתוך המערכת (חיישן, מפעיל)  – כולל יכולת הפעלת הרכיב ובדיקתו.

2. לימוד קריאת שרטוטי חשמל ובניית מערכת חשמל מלאה.

3. לימוד אבחון מתקדם ע"י מערכת תקלות מבוקרת הנשלטת ע"י מחשב.

 

מערכות אלו תוכננו בשילוב ובהתאמה לתוכניות הלימוד המתקדמות של מסלול אוטוטק.