מערכת אוטוטק ללימוד מערכת התאורה ברכב

מערכת אוטוטק ללימוד מערכת התאורה ברכב הינה חלק מתפיסת אמצעי המחשה מסדרת "אוטוטק".

מערכת זו פורסת את רכיבי מערכת התאורה ברכב עפ"י בחירת הלקוח.

כמו כל המערכות מסדרת אוטוטק גם במערכת זו ניתן לבצע מדידה ולימוד של כל רכיב בנפרד, בניית מערכת ובדיקת תקינות.

כמו כל המערכות מסדרת אוטוטק גם במערכת זו ניתן לשלב מערכת תקלות מתקדמת.

ראה את דף "מערכות אוטוטק" לפרטים נוספים ותפיסת העבודה של סדרת אמצעי ההמחשה של "אוטוטק".