מערכת אוטוטק ללימוד מערכת ניהול מנוע

מערכת אוטוטק ללימוד מערכת ניהול המנוע ברכב הינה חלק מתפיסת אמצעי המחשה מסדרת "אוטוטק".

מערכת זו פורסת את רכיבי מערכת ניהול המנוע ברכב עפ"י בחירת הלקוח.

כמו כל המערכות מסדרת אוטוטק גם במערכת זו ניתן לבצע מדידה ולימוד של כל רכיב בנפרד, בניית מערכת ובדיקת תקינות.

כמו כל המערכות מסדרת אוטוטק גם במערכת זו ניתן לשלב מערכת תקלות מתקדמת.

ראה את דף "מערכות אוטוטק" לפרטים נוספים ותפיסת העבודה של סדרת אמצעי ההמחשה של "אוטוטק".