מערכת אוטוטק ללימוד מערכת החשמל ברכב

מערכת אוטוטק ללימוד מערכת החשמל ברכב הינה חלק מתפיסת אמצעי המחשה מסדרת "אוטוטק".

מערכת זו פורסת את רכיבי מערכת החשמל ברכב עפ"י בחירת הלקוח. לדוגמא: מערכות האזעקה, מערכת מולטימדיה, מערכת המגבים, חלונות חשמל ועוד.

כמו כל המערכות מסדרת אוטוטק גם במערכת זו ניתן לבצע מדידה ולימוד של כל רכיב בנפרד, בניית מערכת ובדיקת תקינות.

כמו כל המערכות מסדרת אוטוטק גם במערכת זו ניתן לשלב מערכת תקלות מתקדמת.

ראה את דף "מערכות אוטוטק" לפרטים נוספים ותפיסת העבודה של סדרת אמצעי ההמחשה של "אוטוטק".