תוכנה ללימוד מערכות הרכב המתקדמות

כחלק ממערכת אוטוטק ללימוד מערכות הרכב אנו מספקים תוכנה אשר מאפשרת להשלים את תפיסת אמצעי המחשה מסדרת "אוטוטק".

תוכנה זו מאפשרת למורה לבנות מערכי שיעור עפ"י התקדמות ורמת התלמיד.

תוכנה זו מאפשרת למורה לבנות מערכת תרגילים פרטנית לכל תלמיד עפ"י רמתו.

תוכנה זו מאפשרת למורה לבנות מבחן מסכם הכולל שאלות תאורטיות ומעשיות כחלק מהמבחן המסכם.

 

התלמיד הינו מרכז החשיבה שלנו כאשר אנו מפתחים מערכות לימודיות, לכן:

תוכנה זו מלווה את התלמיד החל מהחומר התאורטי שהינו חלק מהתוכנה.

תוכנה זו מלווה את התלמיד בביצוע תרגילים תאורטים המוצגים כחלק מהתוכנה.

תוכנה זו מלווה את התלמיד בלימוד המעשי של הרכיבים ומנחה את התלמיד כיצד לבצע את המדידות.

תוכנה זו מלווה את התלמיד עד לחיבור כלל המערכת ולימוד קריאת שרטוטים חשמליים.

 

ראה את דף "מערכות אוטוטק" לפרטים נוספים ותפיסת העבודה של סדרת אמצעי ההמחשה של "אוטוטק".