תוכנת שרטוטים חשמליים ונתונים טכניים

אתר הכולל מידע טכני ושרטוטי חשמל למערכות הרכב.

אתר זה הינו אתר מקיף ומקצועי של חברת Gutmann בשיתוף חברת Hella.