כותרת
מערכות אוטוטק השונות פותחו בחשיבה על פיתוח יכולת התלמיד ומתן אפשרות ללימוד מתקדם. מערכות מסדרת אוטוטק בנויות באופן בו התלמיד מפתח את הידע ואת יכולותיו בהבנת המערכת בהתאם
ECU2
מערכת אוטוטק ללימוד מערכת ניהול המנוע ברכב הינה חלק מתפיסת אמצעי המחשה מסדרת "אוטוטק". מערכת זו פורסת את רכיבי מערכת ניהול המנוע ברכב עפ"י בחירת הלקוח. כמו כל המערכות
LOGO MOTOGAT

תוכנה ללימוד מערכות הרכב המתקדמות // מאת:

כחלק ממערכת אוטוטק ללימוד מערכות הרכב אנו מספקים תוכנה אשר מאפשרת להשלים את תפיסת אמצעי המחשה מסדרת "אוטוטק". תוכנה זו מאפשרת למורה לבנות מערכי שיעור עפ"י התקדמות
IMG_3463
מערכת אוטוטק ללימוד מערכת התאורה ברכב הינה חלק מתפיסת אמצעי המחשה מסדרת "אוטוטק". מערכת זו פורסת את רכיבי מערכת התאורה ברכב עפ"י בחירת הלקוח. כמו כל המערכות מסדרת
דגם מערכת שמע ואזעקה
מדמה מערכת שמע הכולל אזעקה ונעילה מרכזית, בנוי על מעמד אלומיניום איכותי. המדמה מאפשר לתלמיד לתרגל קריאה וניתוח של שרטוטי חשמל, בניית צמת החשמל וביצוע מדידות על כלל המערכת. המערכת
mototeach

מצגת דוגמאות לתוכנת MotoTeach // מאת:

בקרת תקלות
מערכת התקלות החדשה של חברת מוטו-גת, בנויה על מעגל בקרה מתקדם המאפשר פיתוח מערכת תקלות מותאמת לכל דגם, סימולטור ואמצעי המחשה של החברה. את מערכת התקלות ניתן להזמין כתוספת
LOGO MOTOGAT
מערכת אוטוטק ללימוד מערכת החשמל ברכב הינה חלק מתפיסת אמצעי המחשה מסדרת "אוטוטק". מערכת זו פורסת את רכיבי מערכת החשמל ברכב עפ"י בחירת הלקוח. לדוגמא: מערכות האזעקה,