כיתה לראשי
חברת מוטו-גת בע"מ מתמחה בפיתוח ובייצור מערכות לימוד מתקדמות וייעודיות ללימוד כלל מערכות הרכב. כאשר אנו מפתחים ומייצרים אמצעי המחשה, אנו רואים לנגד עינינו גם את תפקיד