NT644
סורק התקלות של חברת FOXWELL הינו מהסורקים המתקדמים בשוק. סורק המותאם לרכבים אירופאים, אמריקאים ואסיאתיים (דרך מחבר OBD) המאפשר  אבחון קל, נוח ומדויק. ניתן להתחבר בעזרת הסורק
MS509
סורק תקלות OBDII יעודי לרכבים אירופאים: מאפשר קריאת נתונים בזמן אמת מאפשר קריאת תקלות. מאפשר מחיקת תקלות. מאפשר ביצוע מוניטורים. מאפשר הקלטת נתונים. מאפשר חיבור למערכות
MS509
סורק תקלות OBDII יעודי לרכבים אמריקאים: מאפשר קריאת נתונים בזמן אמת מאפשר קריאת תקלות. מאפשר מחיקת תקלות. מאפשר ביצוע מוניטורים. מאפשר הקלטת נתונים. מאפשר חיבור למערכות
MS509
סורק תקלות OBDII יעודי לרכבים אסיאתים: מאפשר קריאת נתונים בזמן אמת מאפשר קריאת תקלות. מאפשר מחיקת תקלות. מאפשר ביצוע מוניטורים. מאפשר הקלטת נתונים. מאפשר חיבור למערכות
MS509
סורק תקלות OBDII אוניברסלי: מאפשר קריאת נתונים בזמן אמת מאפשר קריאת תקלות. מאפשר מחיקת תקלות. מאפשר ביצוע מוניטורים. מאפשר הקלטת נתונים. מאפשר חיבור למערכות מנוע וגיר (עפ"י