מדמה מערכת הצתה

מדמה מערכת ההצתה משמש ללימוד יסודות מערכת ההצתה וסוגי ההצתה השונים.

קיימים שלושה סוגים של דגמי מערכות הצתה:

1. מערכת הצתה מסוג מגנטי/השראתי

2. מערכת הצתה מסוג הול אפקט

3. מערכת הצתה מסוג DIS