מערכת תקלות ממוחשבת

מערכת התקלות החדשה של חברת מוטו-גת, בנויה על מעגל בקרה מתקדם המאפשר פיתוח מערכת תקלות מותאמת לכל דגם, סימולטור ואמצעי המחשה של החברה.
את מערכת התקלות ניתן להזמין כתוספת לכל אחד מאמצעי ההמחשה של החברה.
בשילוב תוכנת MotoTeach ומערכת הבקרה הממוחשבת מתאפשר למורה לבנות ולתכנן מערכי שעור שונים ומגוונים בהתאם לרמת התלמיד או הכיתה.
על התקלות ניתן לשלוט דרך מחשב או ע"י מתגים חיצוניים.