חדש – אוסילוסקופ ייעודי לרכב בעברית

4 ערוצים ממוחשב בעברית

אלחוטי או קווי

לפרטים נוספים :

אוסילוסקופ CarScope PRO

http://www.motogat.com/?p=1013